Presse
 
 

Styrk indsatsen mod kriminelle byggebagmænd

Det er positivt, at overgangsordningen forlænges, og at det gøres nemmere for overenskomstdækkede virksomheder at ansætte migranter fra EU8-landene, siger formand for organisationsudvalget i Byggefagenes Samvirke, Bo Rosschou. Men han efterlyser en forstærket indsats for at komme det kriminelle byggebagmandsmiljø til livs.

- Den nye Østaftale betyder, at migranterne i langt større udstrækning kan komme ud af en ussel tilværelse som udstationerede i fupfirmaer og få regulært lønarbejde i en virksomhed med dansk overenskomst.

- Men det stiller samtidig krav om, at disse virksomheder i praksis skal leve op til forudsætningen om ansættelse på lige vilkår – det vil sige en løn, der er i et realistisk forhold til det faktiske lønniveau i den pågældende branche. Og det har det hidtil knebet med i byggebranchen – men vi håber, at byggeriets arbejdsgivere fremover vil leve op til dette. 

- Forligspartierne lægger op til, at Arbejdstilsynet skal yde en forstærket indsats på området. Det er der stærkt brug for. De illegale migranter lever og arbejder ofte under elendige forhold, på niveau med arbejdsforholdene, som de var i 1920érne og 30érnes København.

- En forstærket indsats mod fupfirmaer og det illegale arbejde hilser vi også meget velkomment. Som det er nu, ser vi flere tilfælde på, at fupkonstruktioner og illegale arbejdsforhold uhindret kan virke i mange måneder, før myndighederne er i stand til at gribe ind. Denne uacceptable situation skyldes i høj grad manglende koordinering mellem politi, anklagemyndighed, Skat og fagforeningerne.  

Der er brug for, at de fælles indsatsgrupper mellem myndighederne og fagforeningerne. De periodiske orienteringsmøder skal ændres til at blive operationelle grupper, der i praksis koordinerer kampen mod de konkrete illegale forhold og det kriminelle miljø, som står bag.

Den 6. april 2006