Presse
 
 

Byggefagenes Samvirke i Folketinget om østarbejdere

Repræsentanter for bygningsarbejderne i København deltager i åbent samråd i Folketinget med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen onsdag den 15. november kl. 10 (lokale S-092)

- Vi har nogle klare forventninger til ministeren i denne sag, siger Bo Rosschou, formand for samvirkets organisationsudvalg. Nu har vi siden maj 2004 arbejdet hårdt på at få organiseret bygningshåndværkere fra østlandene, som er på job i Danmark.

- Men desværre har vi gang på gang måttet opleve, at myndighedernes indsats for at bremse plat-og-svindel-firmaer i byggebranchen ikke har levet op til de faktiske behov. Trods gyldne løfter og store ord fra regeringen!

- Vi har fire meget enkle og helt nødvendige krav:

o Ressourcer: Det er nødvendigt, at der afsættes flere ressourcer til politi og anklagemyndighed på området, så myndighedsindsatsen bliver slagkraftig;

o Registrering/godkendelse: De firmaer, som udstationerer arbejdskraft til Danmark skal forhåndsregistreres/godkendes i brancheorganisationerne i Danmark, så vi får bedre mulighed for at undgå fupfirmaer og kriminelle elementer. Det praktiske omkring registrering/godkendelse kan lægges hos de regionale/lokale arbejdsmarkedsmyndigheder;

o Synlighed: Alle firmaer, der deltager i byggeprojekter i Danmark, skal synliggøres ved læselige opslag foran byggepladsen, der angiver navn og momsnr. på de deltagende firmaer, så der er forpligtende åbenhed om, hvem der er involveret;

o Straf: Ved overtrædelser af lovgivningen på området skal strafferammen udvides, så politiet har mulighed for anholdelser, når de konstaterer overtrædelser.

- Det haster, Claus Hjort, hvis ikke arbejdsmarkedet skal blive det rene vild-vest for platugler og svindlere, siger Bo Rosschou.

Den 13. november 2006