Illegale i Bryggens Have på Islands Brygge

Illegale i Bryggens Have på Islands Brygge

Viebke og West A/S bag illegale i Bryggens Have
Viebke og West AS
Virumgade 29
2830 Virum
Ulovligt-arbejdeBlokeret
Ulovligt-arbejde, Blokeret

Viebke og West Malerfirma A/S v/ Ulf Viebke og Filip West står bag endnu et hold polske arbejdere, der for bygherren Sjælsø Gruppen arbejder illegalt på byggeriet Bryggens Have.

Viebke og West har i dette tilfælde indgået aftale med "EUS Vikarservice ApS", der formidler de illegale polakker. EUS Vikarservice erkender over for Malernes Fagforening, at de otte polske arbejdere, det drejer sig om, ikke har arbejdstilladelse i Danmark.

EUS Vikarservice ApS er i øvrigt blokeret af Malerforbundet grundet manglende overenskomst.

Viebke og West Malerfirma A/S og disses organisationsrepræsentanter - virksomheden er medlem af arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri - afviste fredag den 2. september 2005 på en indkaldt fagretlig behandling på begæring af Malernes Fagforening at redegøre for virksomhedens brug af underentreprenører på denne arbejdsplads. Begæringen fra fagforeningen var fremsendt bl.a. på baggrund af, at det var blevet afdækket, at Viebke og West også stod bag det "første hold" polske arbejdere, der blev afsløret på pladsen den 18. august 2005.

Det viser sig nu, at Viebke og West og Dansk Byggeri, ved ikke at afsløre, hvem de bruger som underentreprenører, holdt hemmeligt, at der i dette tilfælde var og er tale om illegalt ærinde. Den illegale virksomhed er efterfølgende blevet afsløret uden Dansk Byggeri's og Viebke og West´s medvirken.

Fagforeningen søger fortsat nye oplysninger i sagen.