Presse
 
 

Til kamp for faglige og sociale rettigheder i EU!

Højrefløjen i EU-parlamentet kæmper fortsat hårdnakket for at fastholde det omvendte Robin Hood-princip i Servicedirektivet og arbejdskraftens frie bevægelighed, at arbejdernes sociale og faglige rettigheder skal harmoniseres efter laveste fællesnævner, så befolkningerne bliver fattigere, og de rige bliver rigere.

Vi kæmper for, at samarbejdet mellem Europas lande udvikles og forstærkes på grundlag af den højeste fællesnævner, at de lande, hvor arbejderbevægelsen står stærkt og har tilkæmpet sig et stærkt kollektivt aftalesystem, bliver bærende for samarbejdets udvikling.

Vi byder arbejdere fra de nye EU-lande velkommen i Danmark som kolleger på vores arbejdspladser, blot de arbejder her på lige vilkår – dvs. indretter sig efter og følger det kollektive danske aftalesystem.

Indvandring af arbejdskraft fra Øst finder sted i alle de europæiske lande. Denne arbejdskraft er ofte dårligt organiseret og uden erfaring om kollektive arbejdsforhold på arbejdsmarkedet. Vi betragter det som en fælles opgave for fagbevægelsen i Europa, at organisere disse mennesker til forsvar for de faglige og sociale rettigheder.

Der er brug for et stærkt politisk modspil til den irske EU-kommissær Charlie McCreevys offensiv, der har til formål at sikre frit slag for kapitalen og at knuse fagbevægelsen.

Der er brug for, at den europæiske fagbevægelse samler sig i en offensiv for en ny vej i Europa, hvor de bærende principper for nationernes samarbejde er:

  • respekt for det enkelte lands måde at indrette sig på;
  • en udvikling af de faglige og sociale rettigheder med udgangspunkt i den stærkeste fællesnævner og kollektive aftaler på arbejdsmarkedet;
  • minimumsbestemmelser inden for miljø/arbejdsmiljø og beskæftigelse, som det enkelte land kan forbedre uden risiko for at blive underkendt.

Vi konstaterer med tilfredshed, at den danske regering støtter ”den danske model” og det princip, at udenlandske arbejdere skal følge danske overenskomster, når de arbejder i Danmark.

Vi kræver, at regeringen lægger pres på de danske EU-parlamentarikere fra Venstre og de konservative, så disse støtter regeringens holdning i dette spørgsmål i EU-parlamentet.

Vi ser ligeledes gerne, at regeringen tager en venlig ”kammeratlig samtale” med de danske arbejdsgiverorganisationer, idet vi af og til savner arbejdsgivernes aktive støtte i den konkrete kamp på arbejdspladserne til forsvar for den danske model.

Byggefagenes Forretningsudvalgs udtalelse i.f.m. konferencen den 23. november 2005